تعامل،پیگیری و برنامه ریزی برای موفقیت در BIM

BIM و ساختمان های پایدار و سبز
BIM و ساختمان های پایدار و سبز
سپتامبر 10, 2018

تعامل،پیگیری و برنامه ریزی برای موفقیت در BIM

BIM

تعامل،پیگیری و برنامه ریزی برای موفقیت در BIM

در ارتباط و برنامه ریزی, استفاده از تکنولوژی در انتقال و به اشتراک گذاری اطلاعات حیاتی است. استفاده از BIM در پروژه های ساخت و ساز یک محرک عالی برای تعامل تیمی بهتر است. برای اطمینان از حضور موفق یک تیم ,پروژه هایی مبتنی بر BIM مستلزم طرح برنامه های پروژه برای ایجاد انتظارات و مشخص کردن جزئیات پروژه های بعدی هستند. سردرگمی ,پیچیدگی و عدم ارتباط بزرگترین باز دارنده برای تعامل می باشند. به همین دلیل ,درک جزئیات یک پروژه برای هر عضو تیم حیاتی است.

برای درک بهتر استفاده از BIM , رهبران تیم نیاز به ایجاد طرح هایی دارند که ابزار های مورده استفاده , فرمت های فایل قابل قبول, و زمانی که اعضای تیم انتظار دریافت اطلاعات را در میان دیگر عوامل دارند , تشریح کنند. به طور معمول روش رسیدن به تعامل تیمی مطمئن در طول پروژه بدست میاید. گرد هم آوردن یک تیم به دلیل شور وشوق پروژه و یا چالش های جدید کار ساده ای است. با این حال , رهبران تیمی موفق از این امر آگاهند که کلید موفقیت , استفاده و بکارگیری افاد حاظر در پروژه است.

پیگیری پروژه و توسعه کسب و کار

آگاهی از مالکان روز به روز در مورد BIM و تکنولوژی ساخت و ساز افزایش یافته , و بسیاری خواهان داشتن نقش فعال تری در درک توانایی تیم ها و نکات قوت ,تجربه و نوآوری در ساخت میباشند. اختصاص منافع به مالکان , قابلیتی برای بکارگیری مدل ها در طول فرایند طراحی و ساخت برای حذف ناشناخته ها و کاهش ریسک در پروژه ها می باشد. این امر از راههای زیادی ,از جمله افزایش تجسم درک انتخاب مواد, برآورد سازی دقیق تر جهت از بین بردن سرریز هزینه , توالی و تحلیل برنامه ریزی دقیق تر برای کاهش اثرات منفی برنامه , و ایجاد سایت های شغلی ایمن تر با ارائه طرح های 3D قابل فهم سایت صورت میپذیرد. در نهایت, بسیاری از مالکان شروع به استفاده از مدل های امور چرخه حیات برای آگاه شدن بهتر عملیات ,فرآیند های تعمیرات و انتقال اطلاعات پروژه نهایی به مدیریت مرکز و دارایی کرده اند.

Bim

در مرحله اولیه پیگیری پروژه , شرح ابزارها و فرآیندها و همچنین نتایج مورد نظر و تاثیر تکنولوژی در کاهش ریسک , ایجاد اعتبار , افزایش عملکرد ساختمان و یامشارکت و ارتباط برای تیم های مدیریت ساخت و ساز دارای اهمیت میباشد.این امر از طریق شرح انتظارات و اهداف تیم در طرح های اجرایی BIM ایجاد تجسمی از پرئژه و برنامه های تبادل اطلاعات پیش از آغز پروزه انجام می شود.

تیم ها بایستی نشان دهند کجا نیازهای مالک را تحلیل کرده و ابزاری را برای ایجاد اطمینان انتخاب میکنند. در استفاده از BIM و تکنولوژی در مدیریت ساخت و ساز ,یادآوری این نکته که همه ابزارها مناسب تمام پروژه ها نیستند, دارای اهمیت است. برای مثال مجموعه ابزارهای انتخاب شده برای ساخت یک دبیرستان جدید از ابزارهای BIM مورد استفاده برای ساخت یک مرکز تحقیقات سرطان جدید متفاوت است, اطلاعات مورد نیاز برای ساخت هریک به اندازه خود مراکز متفاوت است. هر چند برخی از این اطلاعات با هر پروژه ای مطابقت خواهد داشت , توسعه روش انتخاب ابزار مناسب برای یک تیم بسیار مهم است.

با پیشرفت و مهارت تیم ها در بکارگیری BIM در انواع پروژه ها , نحوه استفاده از ابزارها و فرایند ها مشخص تر شده و تیم ها فرصت ها را برای نوآوری و ایجاد رفتارها و فرهنگ ها,شناسایی میکنند . به عنوان مثال , یک تیم متبحر در برنامه ریزی مبتنی بر مدل ممکن است یک مالک پروژه ای که نیازمند به یکپارچه سازی هزینه در پروژه میباشد را بیابد.تیم ها ,با استفاده از درک اساسی خود از برنامه ریزی مبتنی بر مدل, میتوانند هزینه ها را در آن برنامه نیز یکپارچه کنند. نوآوری در روش BIM به منظور پیشبرد عملکرد صنعتی و فردی شرکت حیاتی است.

برنامه ریزی برای موفقیت BIM

یک تیم موفق باید در اولین فرصت در مرحله پیش ساخت شروع به استفاده از BIMبکند.انتخاب BIM بدون داشتن یک طرح اجرایی و یا طرح تبادل اطلاعات به شدت توانایی تیم را محدود می کند.طی ساخت و ساز که سیستم ها باید در سراسر پروژه داده ها را به اشتراک بگذارند, زمان مناسبی برای تعیین نحوه کار نیست.براساس تجارب به دست آمده ع و موفقیت BIM به وسیله نحوه برنامه ریزی و ارتباطBIM بین اعضای یک تیم پیش از آغاز هر گونه فعالیت پیش ساخت و یا ساخت و ساز تعیین میشود.

ماهیت تحلیلی ابزار و اطلاعات قدرتمند جهت ساخت مدل های اطلاعاتی, فرصت فوق العاده ای برای کاربرد و سرمایه گذاری در استفاده از BIMدر سراسر فرآیند ساخت و ساز ایجاد میکند. مهمترین کاربرد هایBIM در مرحله پیش از ساخت عبارتند از برآورد سازی ,اعتبار سنجی مقدار,شبیه سازی توالی , بروزرسانی های طراحی , تحلیل مدل مبتنی بر نسخه و تجسم گروه مالک /کاربر , تفصیل پیش ساختگی , اثرات مواد , استفاده از انرژی چرخه حیات و برآورد هزینه چرخه حیات است که شامل خدمات و عملیات ها می شود. تعیین کاربردها و مسئولیت ها برای یک پروژه عادی بسیار مهم است و ممکن است برای هر یک از پروژه ها یکتا باشد.

استفاده از رویه های قراردادی برای برنامه ریزی BIM

از مزیت های مهم استفاده از BIMایجاد بهبود در نظارت بهتر و بررسی کنترل کیفیت است. این امر از طریق اتخاذ قرارداد ها و رویه های مناسب صورت میگیرد . رایج ترین نمونه ها از قرار دادهای متناسب با BIM توسط موسسه معماران آمریکا (AIA), موسسه طراحی و ساخت آمریکا (DBIA) ,و پیمانکاران عمومی آمریکا (AGC) طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرد .ویژگی مهم این نوع رویه ها این است کهبا ابزار استاندارد برنامه ریزی BIMتطابق دارند. علاوه بر آن نمونه های قرار دادی دیگری مانند راهنمای برنامه ریزی اجرای پروژه BIM دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا , راهنمای BIM در DBIA, روش چک لیست و طرح اجرای پروژه BIMدر واحد مهندسین ارتش آمریکا (USACE) و راهنمای BIMدر اداره خدمات عمومی (GSA) نیز مورد استفاده قرار میگیرند. این برنامه ها و راهنماها باید به عنوان یک الگو برای تیم ها جهت بیان نحوه کارشان در ارائه یک پروژه BIMاستفاده شوند. رویکرد استاندادهای USACEوGSA, بیشتر یک التزام مالک محور است که هر تیم باید بر اساس آن برنامه خود را تکمیل و تایید کند . این کار باعث ایجاد ثبات در موارد قابل تحویل و زمان می شود و تمرکز آن بر تامین تیازهای اساسی مالک میباشد.

برخی از تیم های پروژه با چشم پوشی از الگوهای تکراری و توسعه طرح اجرایی BIMرایج, خود اقدام به طراحی سیستم تبادل اطلاعات کرده و آنها را به عنوان ضمیمه به موافقت نامه پیمانکار فرعی اضافه می کنند. علاوه بر این , عده ای طرح های خود را سفارشی کرده تا به طور خاصی به نیازهای پروژه , تیم, و هدف نهایی آن پروژه خاص رسیدگی کند. این طرح های سفارشی BIM معمولا براساس ترکیب شیوه های گوناگون و تجربه اجرایی ساخته شده اند. ام اکیدا توصیه می شود که پیش از اینکه هر تیم خود یک نمونه را از ابتدا به وجود آورد , ابتدا از اسناد تکراری موجود برای آشنایی با پارامترهای استفاده می شود. سپس اصلاح این اسناد شروع شده و به مرور بر اساس نیازهای پروژه اصلاحات لازم صورت گیرد.علاوه بر موارد ذکر شده ابزار دیگری مانند یاداشت تفاهم (MOU) نیز محبوبیت روز افزونی دارد, که معمولا در انواع پروژه طراحی و ساخت , و دیگر اشکال تحویل یکپارچه یافت میشود. MOUیک سند منشور پروژه است که مقاصد تیم پروژه , تحویل دادنی های سطح بالای پروژه , روش های حل اختلاف , و اهداف را  ترسیم میکند. به طور معمول یک تیم پروژه این توافقنامه را اضا و از آن به عنوان یک ابزار و یک ضمیمه قرارداد الزام آور استفاده میکند .MOU به طور معمول در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که اطلاعات پروژه تا حدودی زیادی در زمان طراحی پروژه در دسترس باشد.صرف نظر از رویه استفاده شده برای طراحیBIM , هنگام ساخت یک تیم باید جوانب مثبت و منفی در نظر گرفته شود.BIMدر سطح گسترده هم ردیف صنعت ساخت و ساز در حال حرکت به سمت رویکرد تیمی مشترک و چ های تیمی بهتری میکند.

برنامه ها در ساخت و ساز بایدبه طور مشخصی نحوه سازگاری پروژه ها با فعالیت های تعریف شده و منطق توالی که دوره های زمانی را ایجاد کرده و جریان کلی که پیشرفت در سایت را پیش می برد ,تشریح کنند. برنامه ها به طور سنتی در خلا توسط یک یا چند کارشناس اختصاصی برنامه ریزی به وجود آمده , که براساس عملکرد گذشته و دیگر داده ها ی موجود در صنعت ساخت , جدول زمانی پروژه را حدس می زنند. اگر چه این روش از برنامه ریزی برای مدت زمان طولانی به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شده است, اما به هیچ عنوان موثر نمیباشد . برنامه های مدیریت پروژه سنتی در 70 درصد مواقع اشتباه است. پس چرا به استفاده از آنها ادامه دهیم؟

جواب این است که هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. در عین حال, بسیاری از پیمانکاران در حال حاظر ارزش یکپارچه سازی مدل با اطلاعات برنامه ریزی شده را درک می کنند از این طریق , شرکت ها در حال تولید شبیه سازی های مشارکتی با پیمانکاران فرعی برای تایید و تضمین دقت برنامه ریزی و همچنین ایجاد بازده میباشند. یکپارچه سازی برنامه ها به درون BIM باعث ابداع  چهار بعدی و همچنین مطالعات شبیه سازی مدل و توالی سازی انیمیشن ها شده است. اطلاعات مدل برای برنامه ریزی به روش های متفاوتی قابل استفاده است. زیرا عناصر مجازی و یا اجزای هندسی در یک محیط مدل بمانند Navisworks و Synchro میتواند متحرک سازی شود. با اتصال این مجموعه به برنامه ریزی داده ها , یک تصویر از ساخت و ساز پروژه شبیه سازی میشود. بعلاوه ,این شبیه سازی های مرتبط میتواند برنامه ریزی نادرست را از طریق تشخیص برخورد توالی و نحوه اجرای فعالیت ها شناسایی کند.

BIMدر برنامه ریزی سطح بالاتری از وضوح پروژه را ایجاد می کند و اثبات کرده که ابزار موثر برقراری ارتباط تصویری با تیم بوده و نحوه اجرای یک پروژه را مشخص میکند . این ابزار ها در حال پیچیده تر شدن بوده و بسیاری ار آنها شروع به ارائه ویژگی هایی مانند توانایی قطعه قطعه کردن مدل ها به فاز ها و برنامه ها کرده اند ؛بصورتی که  برای سیستم مبتنی بر محل (LBS) و یا سیستم پیشرفته تعیین بسته های کاری (AWPS) و همجنین معرفی ویژگی های بهینه سازی مانند دیدگاههای برنامه ریزی خط تعادل قابل گسترش خواهند شد.

BIMو برنامه ریزی دارای رابطه عمیق تری بوده ،بصورتی که ابزارهای بسیاری در حال حاضر بطور مستقیم به یکدیگر مرتبط شده اند. این ابزارها ، از جمله Navisworks، Synchro و Vico   فرآیند بروز رسانی و ویرایش هر دو فایل مدل و برنامه ها را بسیار ساده تر می کند. علاوه بر این ، برنامه ها یا هزینه و اطلاعات کارکانان بارگذاری شده که پیش از شروع کار برای تضمین مقدار صحیح مواد و تعداد کارکنان تایید شده است. با مشارکتی شدن بیشتر فایل ها و حرکت صنعت ساخت به سمت روش های برنامه ریزی ناب ، روش های برنامه ریزی سنتی کمتر و کمتر دیده خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *