تعدادی از پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی و مدلینگ تهران بیم

پروژه شماره یک :

مدلینگ کامل موتورخانه ی بخار

پروژه شماره دو :

مدلینگ ساختمان بیمه ایران(همدان)

پروژه شماره سه :

مدلینگ بیمارستان 230 تختخوابی

پروژه شماره چهار :

مدلینگ بیمارستان 160 تختخوابی