پروژه بیمارستان 160 تختخوابی(مدلینگ معماری و سازه)