خدمات گروه مهندسی و مدلینگ تهران بیمسپتامبر 10, 2018
BIM و ساختمان های پایدار و سبز

BIM و ساختمان های پایدار و سبز

بیم و ساختمان های پایدار BIM و ساختمان های پایدار اهداف بسیاری را می توان انگیزه ی طرح ریزی و طراحی ساختمان های پایدار دانست. شاید شناخته […]
آگوست 26, 2018
نرم افزارهای سازه ای BIM

آشنایی با نرم افزارهای سازه ای BIM

آشنایی با نرم افزارهای سازه ای BIM برخلاف بسیاری از رشته ها مهندسی عمران و سازه شامل مجموعه ای از تخصص ها و صلاحیت ها میباشد […]